Jerome Weinhonig

Vice President for Marketing – ELSA Denmark

Mail

marketing@dk.elsa.org

Universitet

Aarhus Universitet

At være Vice President for Marketing i ELSA Denmark:

Som Vice President for Marketing er jeg ansvarlig for ELSA Denmarks ansigt udadtil. Dette afspejler sig i det daglige arbejde og sker i tæt samarbejde med den resterende bestyrelse. Alt materiale, der bliver præsenteret for eventuelle sponsorer, medlemmer eller lokalbestyrelser, bliver udarbejdet af mig og derefter offentliggjort på de sociale medier og ikke mindst vores hjemmeside. Det er enten min egen bestyrelse eller den internationale bestyrelse, der informerer mig om kommende events, rejser og forsamlinger, som bliver afholdt i bestyrelsesåret. Det er min fornemmeste opgave at videregive disse informationer til de respektive parter og ansvarshavende medlemmer i lokalbestyrelserne og koordinere en fællesindsats for at hverve flest antal medlemmer til at engagere sig i foreningen eller udnytte Elsas mange faglige, som sociale muligheder.

Forrige positioner i ELSA:

  • 15/16 – Director for Marketing i ELSA Aarhus

Hvorfor ELSA?

ELSA skaber et netværk, som kun få studenterorganisationer på jurastudiet kan. Vi er med i et 40.000 medlemmer stort netværk, der rækker over mere end 30 lande. Alene dét burde vække interessen hos de fleste. ELSA skaber praktikpladser, arrangerer fester, besøger førende advokatvirksomheder, domstole og ambassader i hele Europa, og vi, de aktive medlemmer i ELSA, får lov til at arrangere alt dette. Vi agerer bag kulisserne og organiserer et ELSA, vi om et år kan se stolt tilbage på og fortælle, at vi har gjort en forskel, ikke bare for os selv, men for alle de medlemmer, der har været en del af vores arrangementer eller på anden vis har gavnet af vores arbejde.

Hvorfor ELSA Denmark?

ELSA Denmark har en hel unik position i ELSA netværket. Vi har ikke direkte medlemmer eller lokale arrangementer på vores universiteter. Det er lokalgruppernes opgave at være ansvarlige for disse. Vores opgave derimod er at koordinere ELSAs overordnede virke i Danmark. Dette indebærer, at vi ikke er bundet af lokale arrangementer og heller ikke fysisk er tilstede til bestyrelsesmøder. Vi planlægger og organiserer over telefonen og afholder vores møder oftest digitalt. Dette faktum kræver disciplin, gode evner inden for konfliktmægling, bevidstheden om et stort ansvar og viljen til at gå det ekstra skridt for at lokalbestyrelserne kan udføre deres arbejde endnu bedre. Som national bestyrelse har vi derfor fortrinsret til de internationale arrangementer, og vi repræsenterer altid den fælles ånd, vi i ELSA-netværket i Danmark har.

Deltaget i følgende ELSA møder:

  • Nordic Officers Meeting – Copenhagen (November 2016)
  • International Council Meeting – Porto (Oktober 2016)
  • National Council Meeting – Aarhus, Danmark (Oktober 2016)
  • International Council Meeting – Malta (Marts 2016)