JOSEPHINE SIMONE BOCK

Vice President for Academic Activities – ELSA Denmark

Mail

academicactivities@dk.elsa.org

Universitet

Københavns Universitet

Lokalgruppe

ELSA Copenhagen

At være Vice President for Academic Activities i ELSA Denmark:

Som Vice President for Academic Activities er jeg ansvarlig for de akademiske arrangementer, som udbydes både lokalt og nationalt. Jeg er ansvarlig for sparring af idéer og oplevelser i forbindelse med akademiske arrangementer mellem landets juridiske fakulteter, og bestræber mig altid efter at udbyde lærerige, sjove og ikke mindst netværksgivende arrangementer for alle jurastuderende. Jeg fungerer derfor både som rådgiver i forhold til planlægning af lokale arrangementer, men også som arrangør af nationale arrangementer, der samler jurastuderende fra både Aalborg, Århus, Odense og København. Jeg har ligeledes ansvaret for at promovere de internationale arrangementer og konkurrencer, der udbydes til netværket.

En fast del af Academic Activities er vores årlige procedurekonkurrence. Det er en konkurrence, der udbydes i alle ELSA’s lokalgrupper, hvor vinderne af disse mødes i en finale, som afholdes i Københavns Højesteret. Jeg har her ansvaret for at hjælpe og rådgive alle lokalgrupperne i afholdelsen af denne konkurrence, og er samtidig ansvarlig for afholdelsen af den årlige finale.

Hvis du ligger inde med ønsker eller idéer til nye tiltag og arrangementer, er du altid velkommen til at sende mig en mail.

Forrige positioner i ELSA:

  • Vice President for Academic Activities – ELSA Copenhagen (2016-2017)
  • Director for Seminars & Conferences – ELSA Copenhagen (2015-2016)

Hvorfor ELSA?

ELSA giver dig et fantastisk netværk på både lokalt, nationalt og internationalt plan. Det er utroligt lærerigt, givende og spændende at møde andre jurastuderende på kryds og tværs af årgange, byer og lande. Det er et stort ansvar at være med i ELSA, da der er tale om en organisation, hvor alle yder deres bedste uanset niveau og erfaring. Der er et enormt engagement bag hele organisationen, som giver mig en særlig lyst til at være med og yde en særlig indsats. Samtidig er der et helt særligt sammenhold, som gør studielivet en del sjovere – især for den rejselystne, som elsker at møde nye mennesker.

Hvorfor ELSA Denmark?

Efter to års erfaring med ELSA arbejde på et lokalt plan og deltagelse i tre International Council Meetings ønskede jeg at være en del af den nationale bestyrelse, og herigennem have indflydelse på Academic Activities på et mere overordnet plan. Jeg kan her være med til at igangsætte nye arrangementer og tiltag samtidig med, at jeg kan videregive min erfaring til lokalgrupperne og dermed indtage en mere rådgivende rolle.

Deltaget i følgende ELSA møder:

  • International Council Meeting – Sarajevo – Bosnien-Hercegovina (Oktober 2017)
  • National Council Meeting – Aalborg, Danmark (Oktober 2017)
  • National Council Meeting – København, Danmark (April 2017)
  • International Council Meeting – Prag, Tjekkiet (Marts 2017)
  • Nordic Officers Meeting – København, Danmark (November 2016)
  • International Council Meeting – Porto, Portugal (Oktober 2016)
  • International Council Meeting – Malta (Marts 2016)