Victoria Forsberg

President – ELSA Denmark

Mail

president@dk.elsa.org

Universitet

Københavns Universitet

Lokalgruppe

ELSA Copenhagen

At være President i ELSA Denmark:

Som President for ELSA Denmark er min primære opgave at varetage bestyrelsens overordnede virke samt facilitere bestyrelsens samarbejde. Det er essentielt som formand at kunne agere som bindeled mellem de respektive områder, samt engagere og involvere sig heri, således at de resterende bestyrelsesmedlemmer kan varetage deres arbejdsopgaver på bedste vis. Det er min fornemmeste opgave at støtte og bakke op om den samlede bestyrelse. Som led i bestyrelsens daglige arbejde er det min opgave at etablere og udvikle foreningens eksterne relationer, både på lokalt, nationalt og internationalt plan. Dette arbejde består i at have løbende kontakt til sponsorer og akademiske samarbejdspartnere samt opsøge nye potentielle partnere. Endelig har jeg til opgave at assistere samtlige ELSA-lokalgrupper i Danmark (København, Århus, Odense og Aalborg) gennem deltagelse i arrangementer og aktiviteter, med henblik på at skabe et tæt samarbejde mellem det danske ELSA-netværk.

Forrige positioner i ELSA:

  • Vice President for Seminars & Conferences – ELSA Copenhagen (2016-2017)
  • Director for Seminars & Conferences – ELSA Copenhagen (2015-2016)

Hvorfor ELSA?

Som den eneste internationale organisation på jurastudiet i København, har ELSA til formål at skabe og udvide internationale juridiske relationer på tværs af landegrænser. Det var derfor allerede af denne grund oplagt for mig at melde mig ind i ELSA tilbage i 2015. Jeg har selv en meget international baggrund, og interesserer mig for juraen i et internationalt perspektiv. Samtidig ønsker jeg både at skabe, samt udvide mit eksisterende netværk på tværs af landegrænser. Der er utrolig mange muligheder for dette i ELSA, både gennem faglige og sociale aktiviteter inden for landets grænser og i hele Europa. Jeg meldte mig ind i ELSA Paris under mit udvekslingsophold i Frankrig i 2015, og stillede i forlængelse heraf op til bestyrelsen i ELSA Copenhagen i 2016. Dette må siges at være den bedste beslutning jeg har truffet på studiet – arbejdet i ELSA er præget af engagement, sammenhold og tætte venskaber, som jeg ikke ville have været foruden.

Hvorfor ELSA Denmark?

Efter 2 år i ELSA Copenhagen, var det et naturligt skridt for mig at stille op til bestyrelsen i ELSA Denmark. Som medlem af bestyrelsen i ELSA Denmark er man underlagt et større ansvar for foreningen end det er tilfældet på lokalt plan. Dette skyldes, at man som national bestyrelse repræsenterer det danske ELSA-netværk på et internationalt plan og træffer beslutninger, som har betydning for alle lokalgrupper i Danmark. Man bliver udfordret, man lærer at begå sig i internationalt regi og blandt andre ambitiøse og internationalt orienterede studerende, hvilket tiltaler mig utrolig meget. Dette betyder også, at jeg i dette bestyrelsesår får mulighed for at sætte mit eget præg på foreningen gennem de beslutninger jeg træffer i samarbejde med resten af bestyrelsen for ELSA Denmark.

Deltaget i følgende ELSA møder:

  • International Council Meeting – Prag, Tjekkiet (April 2017)
  • Nordic Officers Meeting – København, Danmark (November 2016)
  • International Council Meeting – Porto, Portugal (Oktober 2016)
  • National Council Meeting – København, Danmark (April 2016)