Officers til videreudvikling af Go International

Periode

Januar – april 2019 (Arbejdet konkluderes ved ELSAs Nationale Generalforsamling i foråret)

Arbejdsbeskrivelse

Som opfølgning på efterårets diskussioner om promoverings- og markedsføringskonceptet ”Go International” ønsker ELSA Danmark at involvere lokale officerer i udviklingen af en fælles konceptualisering og medfølgende retningslinjer for internationalt rettede arrangementer i det danske netværk.

Konceptet Go International har til overordnet formål at skabe bedre indslusning til ELSAs mange internationale tilbud. Tilgangen hertil er at samle informationen herom for at skabe et holistisk billede for vores medlemmer og undgå fragmenteret markedsføring.

Arbejdet vil tage udgangspunkt I præsentationer og diskussioner på National Council Meeting (NCM) Aarhus oktober 2018 og Nordic Officers’ Meeting (NOM) Uppsala november 2018.

Arbejdet skal munde ud i anbefalinger til ELSA Denmark om indholdet af konceptet og hvordan det bør implementeres, herunder hvilke materialer ELSA Denmark bør udarbejde samt, hvilke retningslinjer lokalgrupperne bør følge for at overholde konceptet. Om det findes formålstjenstligt, vil ELSA Denmark fremkomme med forslag til National Council Meeting i foråret.

Gruppen skal eksempelvis overveje, om ELSA Denmark skal udarbejde en fælles informationsside, fælles præsentation eller fælles markedsføringsmateriale. Desuden bør det overvejes om, der skal stilles krav til et specifikt hashtag(#) på sociale medier eller henvisning til specifikke informationer.

Kvalifikationskrav

Du skal have grundlæggende erfaring som aktiv i ELSA og være villig til at arbejde med ovenstående projekt kontinuerligt gennem 3 måneder. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med promovering af ELSAs events, eller hvis du har erfaring med udarbejdelse af markedsføringsmateriale. Gruppen besættes fortrinsvis af personer med sådan erfaring samt repræsentativt fordelt på netværkets lokalgrupper.

Det er afgørende, at du er ansvarlig og engageret, samt at du har gode evner inden for kommunikation og samarbejde.

Du forventes at være tilgængelig til møder i gruppen 1-2 gange månedligt. Arbejdsbyrden kan kulminere i marts/april frem mod National Council Meeting.

Ansøgning

Send din ansøgning per e-mail til secgen@dk.elsa.org og inkludér

  • Din motiverede ansøgning (maks ½ side)
  • Beskrivelse af din ELSA-erfaring (eller ELSA CV)
  • CV med eventuel relevant erfaring
  • Dit skype-navn

Ansøgningsfrist d. 28. december, 23:59 CET

Spørgsmål kan henvendes til

Rasmus Engelsted Jonasen, Vice President for Seminars & Conferences

seminarsconferences@dk.elsa.org