Persondatapolitik for ELSA Denmark

Sidst redigeret 11. september 2022.

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Denne persondatapolitik sætter grænser for en lovlig og gennemsigtig behandling af de pågældende personoplysninger. 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger 

ELSA Denmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR og databeskyttelsesloven.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: 

Kontaktperson: Julie Frese Vestergaard

Adresse: Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C, bygning 1328, rum 228

CVR: 31656850

Mail: secgen@dk.elsa.org

Hjemmeside: www.elsa.dk/kontakt/

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger, både aktive og passive medlemmer: 

 • Almindelige personoplysninger: navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, kontaktpersoner
 • Pasnumre, andre ID-numre
 • Følsomme personoplysninger: allergener eller særlige forhold

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, herunder:

 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige
 • De respektive kontaktpersoner i andre ELSA grupper

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). 

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: 

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger, herunder ajourføring af vores aktive medlemsdatabase 
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig, herunder deltagelse i forskellige af vores rejser og arrangementer
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er: 

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at have overblik over aktuelle medlemmer samt mulighed for at kontakte disse hvis nødvendigt
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem 
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt 
 • At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er: 

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At vi kan administrere tilmelding til arrangementer og rejser på dine vegne
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven 
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det hovedsageligt på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er: 

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv. 
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer, aktiviteter og rejser
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen  
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver kun oplysninger om dig til andre uden for foreningen, når det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser overfor dig, typisk for at kunne sikre din deltagelse til en konference eller et international møde. I andre tilfælde – fx i forbindelse med markedsføring – vil vi altid indhente dit samtykke før videregivelsen af oplysningerne. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne persondatapolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse) 
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) 
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring 
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i persondatapolitik. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Cookies

Websitet anvender first party ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Revision af cookie- og persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens cookie- og persondatapolitik. Når vi ændre cookie- eller persondatapolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Den til enhver tid gældende persondatapolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.