Bech-Bruun

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere vores nyeste samarbejdspartner, Bech-Bruun.

Bech-Bruun er med 145 års historie en markedsorienteret og specialiseret advokatvirksomhed, der servicerer et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og globale virksomheder med en bred vifte af ydelser. Med mere end 500 erfarne og specialiserede medarbejdere er Bech-Bruun en af landets førende full-service advokatvirksomheder. Med et stærkt internationalt fokus har Bech-Bruun opbygget et unikt, globalt netværk af førende advokatvirksomheder, og er medlem af World Law Group, Taxand og TerraLex – tre internationale netværk af uafhængige advokatfirmaer med medlemmer i mere end 100 lande. Bech-Bruun er eksperter inden for kinesisk, tysk, grønlandsk, engelsk og EU-ret. Fra kontorerne i Shanghai og New York serviceres både danske og udenlandske virksomheder med interesser i Danmark, Kina og USA.

Europarådet

  • Europarådet er den ledende organisation indenfor menneskerettigheder. Rådet inkluderer 47 medlemslande, hvoraf 28 af disse er medlemmer af Den Europæiske Union (EU).
  • Den mest kendte af Europarådets konventioner er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, underskrevet i Rom den 4. november 1950 af 12 europæiske lande, heriblandt Danmark. Ud over Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har Europarådet vedtaget en lang række andre konventioner, anbefalinger, aftaler mv. på menneskerettighedsområdet, herunder bl.a. Den Europæiske Socialpagt til beskyttelse af økonomiske og sociale rettigheder.
  • Europarådet er ELSAs menneskerettighedspartner. Samarbejdet med Europarådet består i support af de aktiviteter, der bidrager til udbredelse og forståelse af menneskerettigheder. I denne forbindelse kan nævnes ELSA Day, der er én fælles dag, hvor hele ELSA-netværket i samarbejde med Europarådet belyser et højaktuelt område indenfor menneskerettigheder.
  • Samarbejdet har også udmundet i at Europarådets generalsekræter, Thorbjørn Jagland fungerer som ELSA Patron, og har været det siden februar 2013.