Bech-Bruun

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere vores nyeste samarbejdspartner, Bech-Bruun.

Bech-Bruun er med 145 års historie en markedsorienteret og specialiseret advokatvirksomhed, der servicerer et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og globale virksomheder med en bred vifte af ydelser. Med mere end 500 erfarne og specialiserede medarbejdere er Bech-Bruun en af landets førende full-service advokatvirksomheder. Med et stærkt internationalt fokus har Bech-Bruun opbygget et unikt, globalt netværk af førende advokatvirksomheder, og er medlem af World Law Group, Taxand og TerraLex – tre internationale netværk af uafhængige advokatfirmaer med medlemmer i mere end 100 lande. Bech-Bruun er eksperter inden for kinesisk, tysk, grønlandsk, engelsk og EU-ret. Fra kontorerne i Shanghai og New York serviceres både danske og udenlandske virksomheder med interesser i Danmark, Kina og USA.

DLA Piper Denmark

Det er os en glæde at præsentere vores samarbejdspartner DLA Piper Denmark.

DLA Piper er et globalt advokatfirma med kontorer i mere end 40 lande i Nord- og Sydamerika, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Stillehavsområdet og kan således levere juridisk rådgivning i hele verden.
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab er et af de førende advokatfirmaer i Danmark. DLA Piper er et full-service advokatfirma, der rådgiver inden for alle de områder og juridiske problemstillinger, der er aktuelle for erhvervslivet og den offentlige sektor.

I Danmark er de mere end 300 medarbejdere – heraf mere end 150 jurister – på de 2 kontorer, der er beliggende i hjertet af København og Aarhus.

DAHL Advokatfirma

DAHL Advokatfirma er et af Danmarks største advokatfirmaer med mere end 200 medarbejdere – heraf flere end 100 jurister. De yder førsteklasses, juridisk rådgivning til klienter over hele landet og af alle størrelser, fra små virksomheder til store koncerner og offentlige myndigheder og gør det med den unikke kombination af faglig bredde og specialiserede kompetencer, som er et af DAHLs kendetegn.

DAHL Advokatfirma er medlem af sammenslutningen The International Lawyers Network (ILN), som består af flere end 90 uafhængige full-service advokatfirmaer i hele verden.

Globalisering og øget handel på tværs af landegrænser har skabt en efterspørgsel efter internationale advokatydelser. Derfor samarbejder DAHL gennem ILN med flere end 5.000 kompetente advokater i 67 lande, fordelt på seks kontinenter.

Europarådet

  • Europarådet er den ledende organisation indenfor menneskerettigheder. Rådet inkluderer 47 medlemslande, hvoraf 28 af disse er medlemmer af Den Europæiske Union (EU).
  • Den mest kendte af Europarådets konventioner er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, underskrevet i Rom den 4. november 1950 af 12 europæiske lande, heriblandt Danmark. Ud over Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har Europarådet vedtaget en lang række andre konventioner, anbefalinger, aftaler mv. på menneskerettighedsområdet, herunder bl.a. Den Europæiske Socialpagt til beskyttelse af økonomiske og sociale rettigheder.
  • Europarådet er ELSAs menneskerettighedspartner. Samarbejdet med Europarådet består i support af de aktiviteter, der bidrager til udbredelse og forståelse af menneskerettigheder. I denne forbindelse kan nævnes ELSA Day, der er én fælles dag, hvor hele ELSA-netværket i samarbejde med Europarådet belyser et højaktuelt område indenfor menneskerettigheder.
  • Samarbejdet har også udmundet i at Europarådets generalsekræter, Thorbjørn Jagland fungerer som ELSA Patron, og har været det siden februar 2013.